Vít Michal - Reguli Zdenko
Základy úpolových sportů pro tělesnou výchovu

Michal Vít (vit@fsps.muni.cz)
Zdenko Reguli (reguli@fsps.muni.cz)
Fakulta Sportovních Studií, Masarykova Univerzita, Brno
Rok uverejnenia: 2010
Link: http://is.muni.cz/do/1499/el/estud/fsps/js10/upoly/web/index.html

Autori sa v publikácii zamerajú na oblasť úpolových športov aikidó, džudó, karate, kickboxingu, muay thai a zápasu. Vo virtuálnej podobe ponúkajú ukážky didaktiky jednotlivých techník ako aj ich formy nácviku.

Učebná opora vznikla v roku 2008 na Fakulte sportovních studií Masarykovej university v Brne za podpory Fondu rozvoje vysokých škol ČR. Hlavnými autormi sú PhDr. Michal Vít a PhDr. Zdenko Reguli, PhD. Ďalej na projekte spolupracovali Bc. Jitka Čihounková, Bc. David Kopeček a Jan Šenkýř. V roku 2010 bol elektronický učebný text inovovaný v rámci Operačního programu vzdelávání pro konkurenceschopnost (ČR).

Základy úpolových sportů pro tělesnou výchovu

Obsah
Učebnica je zameraná na didaktiku úpolových športov aikidó, džudó a karate pre školskú i mimoškolskú telesnú výchovu. V prehľadnej podobe je v nej prezentované a vysvetlené základné učivo úpolových športov v rozsahu odpovedajúcemu Rámcovému vzdelávaciemu programu v ČR.

Cieľová skupina
Učebná opora je určená predovšetkým študentom magisterského a bakalárskeho štúdia. Ďalej je určená všetkým ostatným odborníkom i laikom zaujímajúcim sa o problematiku úpolov a úpolových športov.

Základy úpolových sportů pro tělesnou výchovu

Základy úpolových sportů pro tělesnou výchovu