Pavelka Radim, Jaroslav Stich
Multimediální učebnice bojových sportů

Multimediální učebnice bojových sportů

Univerzita Karlova v Praze, Fakulta tělesné výchovy a sportu
2014
ISBN 978-80-87647-10-3

Učební opora vznikla v roce 2014 na Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy za podpory Fondu rozvoje vysokých škol (projekt 1454/2013/B5/d). Hlavním autorem je PhDr. Radim Pavelka, Ph.D. Dále na projektu spolupracoval Mgr. Jaroslav Stich. Učebnice je určena nejen pro studenty FTVS oboru TVS, kteří si v rámci studia prochází předmětem úpoly, didaktika úpolů a příslušně zvolenými specializacemi, ale i pro širokou veřejnost, která se zajímá o bojové sporty. Učebnice informuje o jednotlivých úpolových sportech, jejich pravidlech, historii a základní charakteristice. Na základě video ukázek se mohou studenti seznámit se základními prvky v daném sportu.

Učebnice je pouze informačním zdrojem k výuce bojových sportů. Nelze stoprocentně nahradit přítomnost učitele a jeho intervenci do didaktického procesu. Cílem učebnice je zprostředkovat studentům a širší veřejnosti mimo jiné i video o průběhu a způsobu nácviku jednotlivých technik vyskytujících se v daném sportu. Lze tak usnadnit přípravu na praktickou část zápočtu nebo zkoušky z úpolů.