Zdenko Reguli
Aikidó - průvodce pro žáky i učitele

Zdenko Reguli
Masarykova univerzita Brno
CAD Press
Rok uverejnenia: 2002

   Předkládaná kniha Zdenka Reguliho je jednou z mála - ne-li jedinou na trhu "budo literatury" - v takovém rozsahu a zaměření. Lze předpokládat, že oprávněně vzbudí nejen zájem u široké cvičící veřejnosti, ale po teoretické stránce může posloužit i jako studijní materiál začínajícím trenérům a cvičitelům. Kniha má jasné a logické členění. Je rozdělená na teoretickou, didakticko-teoretickou a didaktickou část, která je velmi vhodně doplňovaná názornými fotografiemi. V teoretické části nás autor obeznamuje se základními mezníky historie, etiky, myšlení, principů a komunikace.

 

Túto publikáciu si môžete zakúpiť v kníhkupectve Martinus.