Rupčík Ľuboš
Cvičenia výbušnej sily využiteľné v úpolových športoch

Rozvoj pohybových schopností má v tréningovom procese svoje nezastupiteĺné miesto. Jej úlohou je u športovca vytvoriť potrebný pohybový potenciál, ktorý je predpokladom splnenia úloh telesnej výchovy či dosiahnutia vysokých športových výkonov (Lednický - Doležajová, 2006). Jednou z dôležitých motorických schopností je dynamická a výbušná sila dolných končatín.

Výbušná sila dolných končatín je komplexná pohybová schopnosť, ktorá patrí k rozhodujúcim faktorom športového výkonu nielen v atletických skokoch, ale aj v športových odvetviach, v ktorých sa popri nej na výkone podiečajú aj iné komponenty napr. priestorová orientácia, kinesteticko - diferenciačná schopnosč a pod. Je to napr. basketbal, volejbal, športová gymnastika, skoky na lyžiach, krasokorčučovanie, ale aj úpolové športy, skoky do vody a iné (Vavák, 2005; Grmanová, 2006; Rupčík, 2006; Lednický, 2007).

Vzhčadom k večkému množstvu cvičení ktoré sa používajú pri rozvoji výbušnej sily, sme vybrali cvičenia, ktoré sa veľmi často využívajú v tréningovej praxi v rôznych druhoch športu. Sú to najmä násobené odrazy dolných a horných končatín, pričom sa využívajú rôzne naradia a náčinia na prekonávanie prekážok. Pri vykonávaní týchto cvičení sa snažíme ich vykonávať čo najdynamickejšie. Treba pripomenúť, že pri rozvoji tejto schopnosti podliehajú aj jednotlivé cvičenia na posilnenie svalov chrbtice, brušných svalov ako aj cvičenia celkového silového rozvoja tela - zlepšenie funkčnosti svalového korzetu.

Cvičenia vykonávame vlastným telom, poprípade môžeme použiť doplnkové závažia na členky, alebo zapästia.

Cvičenia na rozvoj výbušnej sily dolných končatín vlastným telom.
a) preskoky znožmo cez kladinu (lavičku)

b) výskoky znožmo na malú bedňu - práca členkového kĺbu

c) výskoky na vyššiu bedňu

d) opakované výskoky a zoskoky vpred cez prekážku

e) preskoky cez prekážku

f) výskok a zoskok na postupne sa zvyšujúcu prekážku

g) skoky vo výpade

h) skoky vo výpade so striedaním nôh

i) skoky na mostíkoch postavených proti sebe

j) skoky na mäkkej ploche

k) striedavé skoky - znožmo, roznožmo, skrčmo

l) skok a doskok z vyvýšenej plochy

Cvičenia na rozvoj výbušnej sily horných končatín vlastným telom
a) odrazy z kľuku

b) odrazy z kľuku na vyvýšenú plochu

c) spád do kľuku a odraz

Literatúra
1. GRMANOVÁ, K.: Rozvoj rýchlostno-silových schopností karatistov metódou plyometrie. In: Ako využívať gymnastiku, aerobik, tanec, fitnes a úpoly na zdokonaľovanie človeka. Bratislava: FTVŠ UK, 2006, s. 80-85.
2. LEDNICKÝ, A. - DOLEŽAJOVÁ, L.: Rozvoj výbušnej sily dolných končatín s využitím gymnastických lavičiek. In: Tel. Vých. Šport, 16, 2006. met. príloha s. IIV.
3. LEDNICKÝ, A. - DOLEŽAJOVÁ, L.: Cvičenia na rozvoj výbušnej sily dolných končatín. In: Tel. Vých. Šport, 17, 2007. met. príloha s. I-IV.
4. RUPČÍK, Ľ.: Rozvoj výbušnej dolných končatín v športovej gymnastike pomocou plyometrie. In: STREŠKOVÁ, E. a kol.: Gymnastika, tance, úpoly, kulturistika, aerobic a fitnes pre športovú prax. Bratislava: FTVŠ UK, 2006, s. 36 - 40.
5. RUPČÍK, Ľ.: Rozvoj výbušnej sily pre preskok v školskej TV. In: Zborník IV. Európsky kongres FIEP, Bratislava 29.-31.8. 2007, Metodická príručka - sekcia Škola v pohybe. Bratislava: PEEM - Mačura, 2007, s.134-140.
6. VAVÁK, M.: Kondičná príprava - prihrávka. Kemp volejbalové akademie Luhačovice. Praha: Český volejbalový svaz, 2005, CD nosič.

 Stiahnuť vo
 Rupčík, Ľ. 2008. Cvičenia výbušnej sily využiteľné v úpolových športoch. In: Prínos úpolových aktivít na rozvoj osobnosti človeka. Bratislava: NŠC & FTVŠ UK. 2008. s. 142-146. ISBN: 978-80-89197-92-7