Kritériá pre zobrazenie článkov - podľa názvu článku

» Aikido a sebaobrana Reguli Zdenko 2003
» Analýza a porovnanie pohybovej a športovej výkonnosti v ženskom reprezentačnom družstve Slovenska v karate kata vo vzťahu k homogenite jeho zloženia Sližik Miroslav 2002
» Analýza efektivity chmatov v súťažnom stretnutí džudo Štefanovský Miloš 2009
» Analýza športovej prípravy Evy Medveďovej na ME 2007 v Bratislave Longa Ján 2007
» Analýza využitia vybraných atletických prostriedkov na rozvoj výbušnej sily dolných končatín v karate Polgár Vladislav 2004
» Application possibilities of karate training elements in physical education Sližik Miroslav - Bartík Pavol 2004
» Bartík, Pavol. Úpoly na 2.stupni základnej školy. (Recenze monografie) Reguli Zdenko 2007
» Basic reliability parameters of a boxing punch Ľuboslav Šiška - Jaroslav Broďáni - Miloš Štefanovský, Svätoslav Todorov 2016
» Beginners Motivation for Aikido Practicing Reguli Zdenko - Mlejnková Lucie 2008
» Biomechanická 3D analýza kopu yop chagi v taekwon-du Kalichová Miriam - Jelečková Pavla 2010
» Biomechanická struktura pádových technik Reguli Zdenko 2008
» Bránicové dýchanie Krejčí Karol 2017
» Cvičenia výbušnej sily využiteľné v úpolových športoch Rupčík Ľuboš 2008
» Časová analýza vybraných technik v Aikido Kukačka Vladislav - Michalov Ludvík 2008
» Četnost pohybů v tréninku aikibudó se specifickou záteží na pohybový aparát Vít Michal - Šalplachtová Pavla 2009
» Četnost úrazů u studentů Fakulty sportovních studií Masarykovy univerzity v Brně v letech 2002-2006 Vít Michal - Reguli Zdenko - Zálešák Michal 2007
» Diagnostika trénovanosti karatistov Zemková Erika 2008
» Doc. PhDr. Miroslav Ďurech, CSc. sedemdesiatročný Zemková Erika - Seman František 2008
» Držení těla a dechová cvičení v karate Čihounková Jitka - Vít Michal 2009
» Dynamika zmien v úrovni všeobecnej pohybovej výkonnosti karatistov mladšieho školského veku Sližik Miroslav 2006
» Etika úpolových aktivit Konečný Alois 2008
» Filozofický rozmer úpolových športov ako nástroj zvyšovania ich popularity Schichor Rudolf 2008
» Freestyle kata: úpolova, či gymnastická disciplína? Reguli Zdenko - Radýsek Vít - Vít Michal 2008
» Hara alebo tanden? Krejčí Karol 2015
» Hierarchia motorických faktorov v štruktúre športového výkonu v džude dorastencov Štefanovský Miloš 2008
» História vyučovania úpolov na FTVŠ UK Ďurech Miroslav 2008
» Historie Aikibudo v ČR Vít Michal 2008
» Hodnocení významu bojových umění pro osobní bezpečnost Kukačka Vladislav 2009
» Hodnotenie úpolov v školskej telesnej výchove Zemková Erika 2009
» Charakteristika aerobní aktivity aqua combat a její vztah k úpolům Rutarová Ivona - Vít Michal 2009
» Charakteristika úpolov Polgár Vladislav 2009
» Ideological Background of a European Trainer and a Trainer of Budo Reguli Zdenko 2008
» Influence of selected phases of the menstrual cycle on performance in Special judo fitness test and Wingate test Miloš Štefanovský - Alexandra Péterová - Marián Vanderka - Lukáš Lengvarský 2016
» Informovanosť žiakov 2.stupňa ZŠ v regióne Spiš o prípravných úpoloch Bartík Pavol - Adamčák Štefan 2009
» Inovovaná systematika úpolov Reguli Zdenko 2005
» Is There a Place for Women in Combat Sports at Olympic Games? Reguli Zdenko 2007
» Ján Zachara - legenda slovenského boxu Polgár Vladislav 2009
» Jozef Lohyňa Polgár Vladislav 2009
» Július Torma Polgár Vladislav 2015
» Kalokagathia from Aikido Point of View Vít Michal - Reguli Zdenko 2008
» Karate ako všestranná pohybová aktivita Krejčí Karol 2014
» Karate v školskej telesnej výchove Zemková Erika 2008
» Kiai Karol Krejčí 2015
» Kinematická analýza pádu vpřed s převratem a zaražením Reguli Zdenko 2007
» Kondičná príprava v karate Zemková Erika 2008
» Kondičné schopnosti v štruktúre limitujúcich ukazovateľov výkonu karatistov Vanderka Marián - Longová Katarína 2012
» Kreatín - dávkovanie a riziká Novák Peter 2009
» Miroslava Jánošíková www.judo.sk 2009
» Mixed martial arts fight analysis as an element of the trainer's control Ambrozy Tadeusz - Drwal Tomasz - Lech Grzegorz 2010
» Model programu úpolových cvičení pre pedagógov stredných škôl Polgár Vladislav 2008
» Model využitia didaktických pravidiel aikido v telesnej a služobnej príprave na Strednej odbornej škole Policajného zboru v Pezinku Poláček Andrej 2009
» Motivačné a demotivačné faktory výkonnostných pretekárok v džude Štefanovský Miloš - Krišandová Zuzana 2010
» Motorické testy pre judo Štefanovský Miloš 2009
» Možnosti merania rýchlosti úderov v športových úpoloch Zagyi Peter 2008
» Možnosti vzájomneho využitia tréningu karate a tréningu Brainfeedback pri zvyšovaní urovne pozornosti detí mladšieho školského veku Sližik Miroslav 2003
» Návrh hodnotenia pohybových zručností v úpoloch Polgár Vladislav 2006
» Názory 10-14 ročných žiakov na úpolové cvičenia a aikido na hodinách telesnej výchovy Bartík Pavol - Adamčák Štefan 2009
» Neuskutočnené XII. OH v Tokiu 1940 z hľadiska úpolov Reguli Zdenko 2008
» Nové pohledy na úpoly Reguli Zdenko 2007
» Od výcviku sebeobrany založeného na víře přes zkušenost k důkazům Reguli Zdenko 2008
» Odstraňovanie stresu z pádov Reguli Zdenko - Poláček Andrej 2003
» Otázky spoločného základu úpolov v príprave učiteľov telesnej výchovy Reguli Zdenko 2008
» Pádová technika v soutěžních úpolových sportech Reguli Zdenko 2007
» Personálny princíp v systematike technických prostriedkov v aikido Reguli Zdenko 2009
» Postavení úpolových sportů a spolupráce klubů v návaznosti na školský systém ČR se zaměřením na judo Štepán Jiří 2008
» Predicke úrazových mechanismů pri chybném provedení pádové techniky vpřed s převratem se zaražením Mlejnková Lucie 2009
» Predolympijské džudo a jeho zakladateľ Džigoro Kano Reguli Zdenko 2009
» Profil telesného zloženia juniorských reprezentantov v jude Malá L. - Malý T. – Štefanovský Miloš 2008
» Projekt inovácie obsahu a štruktúry výučby úpolov, bojových umení - športov a sebaobrany pre štúdium odboru telesná výchova Sližik Miroslav - Michalov Ludvík 2006
» Prostředky atletiky a jejich využití v obsahu sportovního tréninku karatistů v České republice Hrubý Michal 2004
» Psychological Determinants of Combatives at Different Levels in Physical Education Vít Michal - Reguli Zdenko 2008
» Psychological Determinants of Didactics of Combatives Vít Michal - Reguli Zdenko - Jalovecká Barbora 2007
» Psychologická príprava v džude Štefanovský Miloš 2009
» Riadenie a organizácia vyučovacej hodiny so zameraním na úpoly Polgár Vladislav 2006
» Rovnováhové schopnosti a špecifické podnety ich zlepšenia Strešková Elena – Zemková Erika 2008
» Rozvíjanie didaktického myslenia v úpoloch Polgár Vladislav 2015
» Rozvoj pohyblivosti pre úpolove športy Strešková Elena 2008
» Rozvoj pohybových schopností v karate Zemková Erika 2008
» Rozvoj rychlostno-silových schopností karatistov metódou plyometrie Grmanová Kristína 2006
» Sacharidy v športovej výžive Novák Peter 2009
» Sanchin kata tri verzie Krejčí Karol 2012
» Skúsenosti študentov FSpS MU v Brne s pádmi a pádovou technikou Reguli Zdenko - Vít Michal 2007
» Specific rating scale for evaluating forward breakfall Vit Michal - Reguli Zdenko - Zvonař Martin - Sebera Martin 2008
» Súčasný stav a perspektívy výučby úpolov na 1. a 2. stupni základnej školy Sližik Miroslav - Bartík Pavol 2005
» Svalová pamäť Krejčí Karol 2014
» Špecifiká ženského juda. Návrhy na rozvoj ženského juda na Slovensku. Miroslava Jánošíková 2003
» Športová príprava v karate u osôb stredného a vyššieho veku Zemková Erika 2008
» Štruktúra športového výkonu v karate Zemková Erika 2008
» Taxonomie úpolů z pohledu školní tělesné výchovy Reguli Zdenko 2004
» Taxonomy of combatives as it is seen from Tyrs tradition in the Czech Republic Reguli Zdenko 2008
» Tensho kata Krejčí Karol 2014
» Teoretické východiská pádových techník Reguli Zdenko 2000
» The advantages of karate training in the process of motivation to regular physical activity of junior and senior school age obese children Sližik Miroslav 2005
» The analysis of sport training preparation proportionally changes in kata training after a new judging rules introduction Sližik Miroslav 2005
» The usage of martial games and exercises at physical education for visually handicapped children Sližik Miroslav - Bartík Pavol 2003
» Typical Manners and Psychological Reactions of University Students in Model Self-defence Situation Vit Michal - Reguli Zdenko - Blahutkova Marie 2008
» Učebné osnovy pre 5.–8. ročník základných škôl Zemková Erika 2009
» Učebné osnovy pre gymnáziá a stredné odborné školy Zemková Erika 2009
» Účinnosť strečingu na rýchlosť vykonania kopu Štefanovský Miloš - Vančo Michal 2012
» Uplatnenie osvojených techník v súťažnom stretnutí džudo Štefanovský Miloš - Obertáš Michal 2009
» Úpolová príprava NJBPNM Konársky Matúš 2008
» Úpolové aktivity a osobnosť človeka – pohľad do minulosti Seman František 2008
» Úpolové hry a cvičenia pre školskú TV Štefanovský Miloš - Zagorov Ľubomír 2009
» Úpolové športy na OH Ďurech Miroslav 2005
» Úpolové zručnosti ako nevyhnutná súčasť profesnej prípravy plavcov záchranárov Baran Igor 2008
» Úpoly ako súčasť celoživotnej cesty Reguli Zdenko 2003
» Úpoly v obsahu vzdelávania študentov na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici Bartík Pavol - Adamčák Štefan 2009
» Úpoly v školskej telesnej výchove Štefanovský Miloš 2006
» Úpoly v učiteľských odboroch Fakulty sportovních studií Masarykovej univerzity v Brne Reguli Zdenko 2009
» Vliv cvičení karate na úroveň pohybových schopností u žáků 1.st.ZŠ Michalov Ludvík – Sližik Miroslav – Faktorová Dominika 2008
» Vliv využití základních úpolů a prvků džudo na úroveň pohybových schopností u žáků 1.st.ZŠ Michalov Ludvík – Kukačka Vladislav 2008
» Vnútorné zaťaženie počas tréningu a súťaže v karate kata žien Vanderka Marián - Longová Katarína 2011
» Vplyv bojového umenia karate na rozvoj niektorých osobnostných vlastností detí mladšieho školského veku Sližik Miroslav 2006
» Vplyv plyometrických cvičení na rozvoj výbušnej sily dolných končatín karatistov Macko Peter 2008
» Vplyv redukcie telesnej hmotnosti na parametre silových schopností Štefanovský Miloš - Hopják Dominik 2010
» Vplyv úpolov na znižovanie agresivity mládeže Babic Branislav – Štefanovský Miloš 2008
» Vplyv úpolových cvičení a prvkov karate na úroveň zámernej pozornosti žiakov II. stupňa základnej školy na hodinách telesnej výchovy Sližik Miroslav 2008
» Vplyv výberu kata na úspešnosť v súťaži karate Čierna Dušana 2018
» Vychodiská pre možné zmeny súťaží v džude na Slovensku Schichor Rudolf 2009
» Výchovné hodnoty džuda Miroslava Jánošíková 2004
» Výuka aikibudó na středních školách Vít Michal 2009
» Využitie cvičení bosu v úpoloch Číž Ilja 2008
» Využitie fukušiki kumite pri nácviku športového zápasu Hitka Miloš 2006
» Využitie telocvičného náradia a náčinia pri úpolových hrách Adamčák Štefan 2009
» Význam protektorov v tréningu karate Krejčí Karol 2014
» Význam úpolov pre fyzický a psychický rozvoj žiakov 2.stupňa ZŠ a ich miesto v systéme školskej TV Bartík Pavol 2008
» Výživa kostí, kĺbov, šliach a väzivového tkaniva Novák Peter 2009
» Výživa pri tréningoch bojových športov, boxu a podobne Novák Peter 2009
» Vzťah medzi výsledkami v disciplíne karate agility a výsledkami v disciplínach kata a kumite Čierna Dušana, Pucovsky Milan 2018
» Vztah studentů jihočeské univerzity k bojovým uměním a jejich zájem o tyto pohybové činnosti a sporty Kukačka Vladislav - Michalov Ludvík 2009
» Zakladní terminologie v úpolech Reguli Zdenko 2005
» Zákonitosti zvyšovania výkonnosti v karate Longa Ján 2008
» Záujem žiakov a stav aplikácie úpolov s využitím prvkov karate na hodinách telesnej výchovy na II. stupni základnej školy Sližik Miroslav 2008
» Zaujímavé fakty z histórie olympizmu v Japonsku Polgár Vladislav 2017
» Zjištení současného stavu výuky úpolů na vybraných základních školách v Brně Vít Michal - Reguli Zdenko 2007
» Zjištení současného stavu výuky úpolů na vybraných základních školách v Jihomoravském kraji z pohledu žáků Vít Michal - Reguli Zdenko 2007
» Zkušenosti s výukou sebaobrany detí Vít Michal - Reguli Zdenko 2008
» Zmeny úrovne podkožného tuku, maximálneho silového výkonu, maximálnej spotreby kyslíka, anaeróbneho výkonu a anaeróbnej kapacity vplyvom jednoročného tréningového cyklu v džude. Štefanovský Miloš - Číž Ilia - Poliak Matej - Lopata Peter - Lengvarský Lukáš - Pelikánová Janka 2016
» Zmeny váhových kategórií kumite seniorov z pohľadu vývoja antropometrických rozmerov dospelej populácie Hitka Miloš 2009
» Zvyšovanie pripravenosti hasičov záchranárov pomocou špeciálnych športových disciplín Hitka Miloš - Polgár Vladislav 2006

Počet nájdených záznamov: 140