Kritériá pre zobrazenie článkov - podľa roku zverejnenia

» 2018 Čierna Dušana Vplyv výberu kata na úspešnosť v súťaži karate
» 2018 Čierna Dušana, Pucovsky Milan Vzťah medzi výsledkami v disciplíne karate agility a výsledkami v disciplínach kata a kumite
» 2017 Krejčí Karol Bránicové dýchanie
» 2017 Polgár Vladislav Zaujímavé fakty z histórie olympizmu v Japonsku
» 2016 Štefanovský Miloš - Číž Ilia - Poliak Matej - Lopata Peter - Lengvarský Lukáš - Pelikánová Janka Zmeny úrovne podkožného tuku, maximálneho silového výkonu, maximálnej spotreby kyslíka, anaeróbneho výkonu a anaeróbnej kapacity vplyvom jednoročného tréningového cyklu v džude.
» 2016 Miloš Štefanovský - Alexandra Péterová - Marián Vanderka - Lukáš Lengvarský Influence of selected phases of the menstrual cycle on performance in Special judo fitness test and Wingate test
» 2016 Ľuboslav Šiška - Jaroslav Broďáni - Miloš Štefanovský, Svätoslav Todorov Basic reliability parameters of a boxing punch
» 2015 Polgár Vladislav Július Torma
» 2015 Krejčí Karol Hara alebo tanden?
» 2015 Karol Krejčí Kiai
» 2015 Polgár Vladislav Rozvíjanie didaktického myslenia v úpoloch
» 2014 Krejčí Karol Význam protektorov v tréningu karate
» 2014 Krejčí Karol Tensho kata
» 2014 Krejčí Karol Karate ako všestranná pohybová aktivita
» 2014 Krejčí Karol Svalová pamäť
» 2012 Štefanovský Miloš - Vančo Michal Účinnosť strečingu na rýchlosť vykonania kopu
» 2012 Krejčí Karol Sanchin kata tri verzie
» 2012 Vanderka Marián - Longová Katarína Kondičné schopnosti v štruktúre limitujúcich ukazovateľov výkonu karatistov
» 2011 Vanderka Marián - Longová Katarína Vnútorné zaťaženie počas tréningu a súťaže v karate kata žien
» 2010 Ambrozy Tadeusz - Drwal Tomasz - Lech Grzegorz Mixed martial arts fight analysis as an element of the trainer's control
» 2010 Kalichová Miriam - Jelečková Pavla Biomechanická 3D analýza kopu yop chagi v taekwon-du
» 2010 Štefanovský Miloš - Krišandová Zuzana Motivačné a demotivačné faktory výkonnostných pretekárok v džude
» 2010 Štefanovský Miloš - Hopják Dominik Vplyv redukcie telesnej hmotnosti na parametre silových schopností
» 2009 Zemková Erika Učebné osnovy pre gymnáziá a stredné odborné školy
» 2009 Zemková Erika Hodnotenie úpolov v školskej telesnej výchove
» 2009 Zemková Erika Učebné osnovy pre 5.–8. ročník základných škôl
» 2009 Polgár Vladislav Jozef Lohyňa
» 2009 Polgár Vladislav Ján Zachara - legenda slovenského boxu
» 2009 Schichor Rudolf Vychodiská pre možné zmeny súťaží v džude na Slovensku
» 2009 Štefanovský Miloš Motorické testy pre judo
» 2009 Štefanovský Miloš Psychologická príprava v džude
» 2009 Štefanovský Miloš Analýza efektivity chmatov v súťažnom stretnutí džudo
» 2009 www.judo.sk Miroslava Jánošíková
» 2009 Novák Peter Výživa pri tréningoch bojových športov, boxu a podobne
» 2009 Novák Peter Kreatín - dávkovanie a riziká
» 2009 Novák Peter Výživa kostí, kĺbov, šliach a väzivového tkaniva
» 2009 Štefanovský Miloš - Zagorov Ľubomír Úpolové hry a cvičenia pre školskú TV
» 2009 Kukačka Vladislav Hodnocení významu bojových umění pro osobní bezpečnost
» 2009 Hitka Miloš Zmeny váhových kategórií kumite seniorov z pohľadu vývoja antropometrických rozmerov dospelej populácie
» 2009 Mlejnková Lucie Predicke úrazových mechanismů pri chybném provedení pádové techniky vpřed s převratem se zaražením
» 2009 Reguli Zdenko Predolympijské džudo a jeho zakladateľ Džigoro Kano
» 2009 Reguli Zdenko Personálny princíp v systematike technických prostriedkov v aikido
» 2009 Rutarová Ivona - Vít Michal Charakteristika aerobní aktivity aqua combat a její vztah k úpolům
» 2009 Štefanovský Miloš - Obertáš Michal Uplatnenie osvojených techník v súťažnom stretnutí džudo
» 2009 Vít Michal - Šalplachtová Pavla Četnost pohybů v tréninku aikibudó se specifickou záteží na pohybový aparát
» 2009 Bartík Pavol - Adamčák Štefan Informovanosť žiakov 2.stupňa ZŠ v regióne Spiš o prípravných úpoloch
» 2009 Adamčák Štefan Využitie telocvičného náradia a náčinia pri úpolových hrách
» 2009 Bartík Pavol - Adamčák Štefan Názory 10-14 ročných žiakov na úpolové cvičenia a aikido na hodinách telesnej výchovy
» 2009 Bartík Pavol - Adamčák Štefan Úpoly v obsahu vzdelávania študentov na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici
» 2009 Čihounková Jitka - Vít Michal Držení těla a dechová cvičení v karate
» 2009 Poláček Andrej Model využitia didaktických pravidiel aikido v telesnej a služobnej príprave na Strednej odbornej škole Policajného zboru v Pezinku
» 2009 Kukačka Vladislav - Michalov Ludvík Vztah studentů jihočeské univerzity k bojovým uměním a jejich zájem o tyto pohybové činnosti a sporty
» 2009 Reguli Zdenko Úpoly v učiteľských odboroch Fakulty sportovních studií Masarykovej univerzity v Brne
» 2009 Vít Michal Výuka aikibudó na středních školách
» 2009 Novák Peter Sacharidy v športovej výžive
» 2009 Polgár Vladislav Charakteristika úpolov
» 2008 Zemková Erika Diagnostika trénovanosti karatistov
» 2008 Zemková Erika - Seman František Doc. PhDr. Miroslav Ďurech, CSc. sedemdesiatročný
» 2008 Baran Igor Úpolové zručnosti ako nevyhnutná súčasť profesnej prípravy plavcov záchranárov
» 2008 Zemková Erika Karate v školskej telesnej výchove
» 2008 Zemková Erika Športová príprava v karate u osôb stredného a vyššieho veku
» 2008 Zemková Erika Rozvoj pohybových schopností v karate
» 2008 Zemková Erika Kondičná príprava v karate
» 2008 Zemková Erika Štruktúra športového výkonu v karate
» 2008 Zagyi Peter Možnosti merania rýchlosti úderov v športových úpoloch
» 2008 Vít Michal - Reguli Zdenko Zkušenosti s výukou sebaobrany detí
» 2008 Vít Michal Historie Aikibudo v ČR
» 2008 Štepán Jiří Postavení úpolových sportů a spolupráce klubů v návaznosti na školský systém ČR se zaměřením na judo
» 2008 Strešková Elena – Zemková Erika Rovnováhové schopnosti a špecifické podnety ich zlepšenia
» 2008 Strešková Elena Rozvoj pohyblivosti pre úpolove športy
» 2008 Schichor Rudolf Filozofický rozmer úpolových športov ako nástroj zvyšovania ich popularity
» 2008 Štefanovský Miloš Hierarchia motorických faktorov v štruktúre športového výkonu v džude dorastencov
» 2008 Seman František Úpolové aktivity a osobnosť človeka – pohľad do minulosti
» 2008 Rupčík Ľuboš Cvičenia výbušnej sily využiteľné v úpolových športoch
» 2008 Reguli Zdenko Otázky spoločného základu úpolov v príprave učiteľov telesnej výchovy
» 2008 Reguli Zdenko Neuskutočnené XII. OH v Tokiu 1940 z hľadiska úpolov
» 2008 Polgár Vladislav Model programu úpolových cvičení pre pedagógov stredných škôl
» 2008 Michalov Ludvík – Sližik Miroslav – Faktorová Dominika Vliv cvičení karate na úroveň pohybových schopností u žáků 1.st.ZŠ
» 2008 Michalov Ludvík – Kukačka Vladislav Vliv využití základních úpolů a prvků džudo na úroveň pohybových schopností u žáků 1.st.ZŠ
» 2008 Malá L. - Malý T. – Štefanovský Miloš Profil telesného zloženia juniorských reprezentantov v jude
» 2008 Macko Peter Vplyv plyometrických cvičení na rozvoj výbušnej sily dolných končatín karatistov
» 2008 Kukačka Vladislav - Michalov Ludvík Časová analýza vybraných technik v Aikido
» 2008 Konečný Alois Etika úpolových aktivit
» 2008 Konársky Matúš Úpolová príprava NJBPNM
» 2008 Ďurech Miroslav História vyučovania úpolov na FTVŠ UK
» 2008 Číž Ilja Využitie cvičení bosu v úpoloch
» 2008 Bartík Pavol Význam úpolov pre fyzický a psychický rozvoj žiakov 2.stupňa ZŠ a ich miesto v systéme školskej TV
» 2008 Babic Branislav – Štefanovský Miloš Vplyv úpolov na znižovanie agresivity mládeže
» 2008 Reguli Zdenko - Radýsek Vít - Vít Michal Freestyle kata: úpolova, či gymnastická disciplína?
» 2008 Reguli Zdenko - Mlejnková Lucie Beginners Motivation for Aikido Practicing
» 2008 Reguli Zdenko Ideological Background of a European Trainer and a Trainer of Budo
» 2008 Vít Michal - Reguli Zdenko Psychological Determinants of Combatives at Different Levels in Physical Education
» 2008 Reguli Zdenko Od výcviku sebeobrany založeného na víře přes zkušenost k důkazům
» 2008 Reguli Zdenko Taxonomy of combatives as it is seen from Tyrs tradition in the Czech Republic
» 2008 Reguli Zdenko Biomechanická struktura pádových technik
» 2008 Vít Michal - Reguli Zdenko Kalokagathia from Aikido Point of View
» 2008 Vit Michal - Reguli Zdenko - Zvonař Martin - Sebera Martin Specific rating scale for evaluating forward breakfall
» 2008 Vit Michal - Reguli Zdenko - Blahutkova Marie Typical Manners and Psychological Reactions of University Students in Model Self-defence Situation
» 2008 Sližik Miroslav Záujem žiakov a stav aplikácie úpolov s využitím prvkov karate na hodinách telesnej výchovy na II. stupni základnej školy
» 2008 Sližik Miroslav Vplyv úpolových cvičení a prvkov karate na úroveň zámernej pozornosti žiakov II. stupňa základnej školy na hodinách telesnej výchovy
» 2008 Longa Ján Zákonitosti zvyšovania výkonnosti v karate
» 2007 Reguli Zdenko Bartík, Pavol. Úpoly na 2.stupni základnej školy. (Recenze monografie)
» 2007 Reguli Zdenko Nové pohledy na úpoly
» 2007 Reguli Zdenko - Vít Michal Skúsenosti študentov FSpS MU v Brne s pádmi a pádovou technikou
» 2007 Reguli Zdenko Is There a Place for Women in Combat Sports at Olympic Games?
» 2007 Reguli Zdenko Kinematická analýza pádu vpřed s převratem a zaražením
» 2007 Reguli Zdenko Pádová technika v soutěžních úpolových sportech
» 2007 Vít Michal - Reguli Zdenko Zjištení současného stavu výuky úpolů na vybraných základních školách v Jihomoravském kraji z pohledu žáků
» 2007 Vít Michal - Reguli Zdenko Zjištení současného stavu výuky úpolů na vybraných základních školách v Brně
» 2007 Vít Michal - Reguli Zdenko - Zálešák Michal Četnost úrazů u studentů Fakulty sportovních studií Masarykovy univerzity v Brně v letech 2002-2006
» 2007 Vít Michal - Reguli Zdenko - Jalovecká Barbora Psychological Determinants of Didactics of Combatives
» 2007 Longa Ján Analýza športovej prípravy Evy Medveďovej na ME 2007 v Bratislave
» 2006 Grmanová Kristína Rozvoj rychlostno-silových schopností karatistov metódou plyometrie
» 2006 Štefanovský Miloš Úpoly v školskej telesnej výchove
» 2006 Polgár Vladislav Riadenie a organizácia vyučovacej hodiny so zameraním na úpoly
» 2006 Polgár Vladislav Návrh hodnotenia pohybových zručností v úpoloch
» 2006 Hitka Miloš - Polgár Vladislav Zvyšovanie pripravenosti hasičov záchranárov pomocou špeciálnych športových disciplín
» 2006 Hitka Miloš Využitie fukušiki kumite pri nácviku športového zápasu
» 2006 Sližik Miroslav Vplyv bojového umenia karate na rozvoj niektorých osobnostných vlastností detí mladšieho školského veku
» 2006 Sližik Miroslav Dynamika zmien v úrovni všeobecnej pohybovej výkonnosti karatistov mladšieho školského veku
» 2006 Sližik Miroslav - Michalov Ludvík Projekt inovácie obsahu a štruktúry výučby úpolov, bojových umení - športov a sebaobrany pre štúdium odboru telesná výchova
» 2005 Reguli Zdenko Zakladní terminologie v úpolech
» 2005 Ďurech Miroslav Úpolové športy na OH
» 2005 Reguli Zdenko Inovovaná systematika úpolov
» 2005 Sližik Miroslav The analysis of sport training preparation proportionally changes in kata training after a new judging rules introduction
» 2005 Sližik Miroslav The advantages of karate training in the process of motivation to regular physical activity of junior and senior school age obese children
» 2005 Sližik Miroslav - Bartík Pavol Súčasný stav a perspektívy výučby úpolov na 1. a 2. stupni základnej školy
» 2004 Reguli Zdenko Taxonomie úpolů z pohledu školní tělesné výchovy
» 2004 Sližik Miroslav - Bartík Pavol Application possibilities of karate training elements in physical education
» 2004 Hrubý Michal Prostředky atletiky a jejich využití v obsahu sportovního tréninku karatistů v České republice
» 2004 Polgár Vladislav Analýza využitia vybraných atletických prostriedkov na rozvoj výbušnej sily dolných končatín v karate
» 2004 Miroslava Jánošíková Výchovné hodnoty džuda
» 2003 Reguli Zdenko Úpoly ako súčasť celoživotnej cesty
» 2003 Reguli Zdenko Aikido a sebaobrana
» 2003 Reguli Zdenko - Poláček Andrej Odstraňovanie stresu z pádov
» 2003 Sližik Miroslav Možnosti vzájomneho využitia tréningu karate a tréningu Brainfeedback pri zvyšovaní urovne pozornosti detí mladšieho školského veku
» 2003 Sližik Miroslav - Bartík Pavol The usage of martial games and exercises at physical education for visually handicapped children
» 2003 Miroslava Jánošíková Špecifiká ženského juda. Návrhy na rozvoj ženského juda na Slovensku.
» 2002 Sližik Miroslav Analýza a porovnanie pohybovej a športovej výkonnosti v ženskom reprezentačnom družstve Slovenska v karate kata vo vzťahu k homogenite jeho zloženia
» 2000 Reguli Zdenko Teoretické východiská pádových techník

Počet nájdených záznamov: 140